Tag: #anak-buah-kapal
  • Sabtu, 16 Juli 2016 12:27:00

    8 ABK Asal Tiongkok Belum Turut Dideportasi

    Ke-17 ABK itu,Tang Tianwen, Wang Chongfu, Xiang Zhongjin, He Hanzhi, Li Zuoyuan, Zhao Xinshe, Chen Zhang, Wang Mainlun, Xu Yong, He Suanyi, Huang Jinping,Liu Guanzhou,Tang Chengmin, Qiu Liangyong,Yang Hui,Yang Yuancheng dan Zhao Xiaojuan.
  • Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb